top of page
Skärmavbild 2024-03-12 kl. 17.29.06.png
pampas gräs

EKOLOGISK HÅLLBARHET FÖR FILM OCH TV-PRODUKTION

TJÄNSTER
VÄLJ HELA ELLER DELAR AV
KONCEPTET 
READY-SET-GREEN
PLANERING
 • SKRÄDDARSYDD 
 • FÖRUTSÄTTNINGAR
 • UTMANINGAR
 • TIDSPLAN
 • ORGANISATION 
 • ARBETSFÖRDELNING
 • KOMPETENSANALYS
UTBILDNING
 • LAGAR, REGLER, KRAV

 • AGENDA 2030

 • STRATEGIER

 • HÅLLBARHET I PRAKTIKEN

 • CO2 BERÄKNING

 • VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL

UTFÖRANDE
 • PRAKTISKA LÖSNINGAR

 • MATERIAL

 • UTRUSTNING

 • STÖD GENOM HELA PRODUKTIONEN

 • KONTAKT MED HÅLLBARA LEVERANTÖRER

 • HANDLEDNING

CO2-BERÄKNING
 • VAL AV CO2-VERKTYG

 • DATAINSAMLING

 • REGISTRERING

 • BERÄKNING

 • CERTIFIERING

ANALYS
 • CO2 UTSLÄPP

 • MINSKNING AV UTSLÄPP

 • POSITIVA EFFEKTER

 • MEDARBETARUPPLEVELSE

 • LÄRDOMAR

 • ÅTERKOPPLING

rapport

REDOVISNING TILL:

 • PRODUKTIONSBOLAG

 • BESTÄLLARE

 • FINANSIÄRER

 • SAMARBETSPARTNERS

 • PUBLIK

Reflektion i en damm

Om READY SET GREEN.

Konceptet Ready Set Green är utvecklat för att hjälpa produktionsbolag och beställare inom film och TV att ställa om verksamheten till mer ekologiskt hållbara produktioner.

Med hjälp av tydlig struktur, konkreta åtgärder och fokus på skräddarsydda l
ösningar och mätbara resultat guidas ni mot målet att minska produktionens klimatavtryck. Ready Set Green ger er möjlighet att arbeta hållbart på ett genomtänkt och systematiskt sätt med tydliga realistiska mål. Genom att införa delar av eller hela Ready Set Green anpassas konceptet till varje unikt projekt och behov.

Ready Set Green är en del av företaget Nybeson Solutions verksamhet. Sedan 2022 har företaget arbetat med ekologisk hållbarhet inom film och TV. Vi har hjälpt stora och små produktioner att ställa om vilket resulterat i kraftigt minskade CO2 utsläpp. Inom företaget finns gedigen utbildning, kunskap och erfarenhet av både hållbarhetsarbete och film/TV-produktion. Förutom att hjälpa produktioner att bli mer hållbara erbjuder vi också utbildningar och föreläsningar. Vi deltar dessutom mer än gärna i forum, debatter och diskussioner för att driva branschen i rätt riktning.​

Strategierna 
i konceptet Ready Set Green baseras på vetenskap och forskning och vi arbetar alltid mot FN's globala mål i Agenda 2030.

Vinter sjö
bakgrund top_edited_edited.jpg

"Det ska vara lätt att göra rätt"

Hanna Nybeson

Hållbarhetsrådgivare

bottom of page